JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"

Za roditelje

Raspored pismenih provjera znanja u I polugodištu od 2 do 4 razreda.

OVDJE

Raspored pismenih provjera znanja u II polugodištu od 2 do 4 razreda.

OVDJE

Raspored pismenih provjera znanja u I polugodištu od 5 do 9 razreda.

OVDJE

Raspored pismenih provjera znanja u II polugodištu od 5 do 9 razreda.

OVDJE

TERMINI INFORMATIVNIH SASTANAKA RAZREDNIH STARJEŠINA SA RODITELJIMA UČENIKA

Redni Broj Ime i prezime Razred
1. I-1
2. I-2
3. I-3
4. II-1
5. k II-2
6. III-1
7. III-2
8. IV-1
9. IV-2
10. V-1
11. V-2
12. VI-1
13. VI-2
14. VII-1
15. VII-2
16. VIII-1
17. VIII-2
18. IX-1
19. IX-2

TERMINI ZA RODITELJE - INFORMATIVNIH SASTANAKA SA NASTAVNICIMA U ŠKOLSKOJ 2018/19.GODINI

Redni broj Ime i prezime nastavnika Termin za Informacije Napomena
1. Nukić Samira (
2. Mirvić Hamada
3. Hodžić Dijana
4. Ljevo Aida
5. Pašić Enisa
6. Bašić-Šarac Meliha
7. Karlović Snježana
8.
9. Lepić Izra
10. )
11. Džubur Silvana
12. Zuković Meho (
13. Borovina Lamija
14. Ožegović Rizah
15. Mahmutčehajić Senada
16.
17. Hadžić Advija
18. Krkušić Šahza
19. Salčin-Karabatković Lejla
20. Mekić Nermana
21.
22.
23. Aljić Sabina
24. Smaković Nerina
25.
26. Tufegdžić Adela
27. Solak Sabina
28. Kadić Sanela
29.
30. Jasenčić Mirza
31. Čengić Saima
32. Džankić Dženana
33. Pecar Fariz
34. Muratović Aida (
35. Đogić Ibrahim
36.
37.
38. U

U školi postoji Vijeće roditelja, koje sa svoje strane doprinosi uspješnosti obrazovno odgojnog procesa.Dužnosti Vijeća su da:

  • - Aktivno učestvuje i pomaže u rješavanju eventualnih problema u realizaciji nastavnog plana i programa, discipline i dr.
  • - Animira i ostale roditelje putem roditeljskih sastanaka za pomoć školi u okviru svojih mogućnosti
  • - Prezentira stavove roditelja Školskom odboru
  • - Učestvuje u pripremi i realizaciji odgovarjućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno–obrazovni rad u školi
  • - Pomaže u razvijanju komunikacije učenik- nastavnik – roditelj – zajednica
  • Članovi Vijeća roditelja za 2018/2019. godinu su:
Redni broj Ime i prezime Predstavnik razreda
01. I-1
02. I-2
03. I-3
04. II-1
05. II-2
06. III-1
07. III-2
08. IV-1
09. IV-2
10. V-1
11. V-2
12. VI-1
13. VI-2
14. VII-1
15. VII-2
16. VIII-1
17. VIII-2
18. IX-1
19. IX-2