JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"

Za roditelje

Raspored pismenih provjera znanja u I polugodištu od 2 do 4 razreda.

OVDJE

Raspored pismenih provjera znanja u II polugodištu od 2 do 4 razreda.

OVDJE

Raspored pismenih provjera znanja u I polugodištu od 5 do 9 razreda.

OVDJE

Raspored pismenih provjera znanja u II polugodištu od 5 do 9 razreda.

OVDJE

TERMINI INFORMATIVNIH SASTANAKA RAZREDNIH STARJEŠINA SA RODITELJIMA UČENIKA

Redni Broj Ime i prezime Razred
1. I-1
2. I-2
3. II-1
4. II-2
5. III-1
6. III-2
7. IV-1
8. IV-2
9. V-1
10. V-2
11. VI-1
12. VI-2
13. VII-1
14. VII-2
15. VIII-1
16. VIII-2
17. IX-1
18. IX-2

TERMINI ZA RODITELJE - INFORMATIVNIH SASTANAKA SA NASTAVNICIMA U ŠKOLSKOJ 2018/19.GODINI

Redni broj Ime i prezime nastavnika Termin za Informacije Napomena
1. --------
2. Mirvić Hamada
3. Hodžić Dijana
4. Ljevo Aida
5. Pašić Enisa
6. Bašić-Šarac Meliha
7. Karlović Snježana
8. Lepić Izra
9. Džubur Silvana
10. Zuković Meho
11. Neretljak Mina
12. Ožegović Rizah
13. Mahmutčehajić Senada
14. Hadžić Advija
15. Krkušić Šahza
16. Salčin-Karabatković Lejla
17. Mekić Nermana
18. Aljić Sabina
19. Smaković Nerina
20. Tufegdžić Adela
21. Solak Sabina
22. Terzić-Škulj Aida
23. Jasenčić Mirza
24. Čengić Saima
25. Džankić Dženana
26. Pecar Fariz
27. Muratović Aida
28. Đogić Ibrahim
36.
37.
38.

U školi postoji Vijeće roditelja, koje sa svoje strane doprinosi uspješnosti obrazovno odgojnog procesa.Dužnosti Vijeća su da:

  • - Aktivno učestvuje i pomaže u rješavanju eventualnih problema u realizaciji nastavnog plana i programa, discipline i dr.
  • - Animira i ostale roditelje putem roditeljskih sastanaka za pomoć školi u okviru svojih mogućnosti
  • - Prezentira stavove roditelja Školskom odboru
  • - Učestvuje u pripremi i realizaciji odgovarjućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno–obrazovni rad u školi
  • - Pomaže u razvijanju komunikacije učenik- nastavnik – roditelj – zajednica
  • Članovi Vijeća roditelja za 2018/2019. godinu su:
Redni broj Ime i prezime Predstavnik razreda
01. Haračić Sedina I-1
02. Šetić Faris I-2
03. Beganović Nermin I-3
04. Bradarić Damir II-1
05. Nukić Edin II-2
06. Vejo Dijana III-1
07. Hadžiaganović Lejla III-2
08. Hadžiahmetović Alina IV-1
09. Čović Lejla IV-2
10. Kevrić-Tabaković Muamera V-1
11. Šantić Belma V-2
12. Hadžijunuzović-Alagić Dženita VI-1
13. Rakita Nermin VI-2
14. Pačariz Safeta VII-1
15. Smajović Mersida VII-2
16. Ibrišagić Hajra VIII-1
17. Šuvalija Samra VIII-2
18. Džizić Meliha IX-1
19. Maslo Lejla IX-2