JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"

Šta je vijeće učenika i ko ga čini

Vijeće učenika čini po jedan predstavnik učenika iz svakog razreda

Glavni programski ciljevi Vijeća učenika,koji se ostvaruju kroz razne programske sadržaje,između ostalog su da:

Redni Broj Ime i prezime Razred
1. I-1
2. I-2
3. I-3
4. II-1
5. k II-2
6. III-1
7. III-2
8. IV-1
9. IV-2
10. V-1
11. V-2
12. VI-1
13. VI-2
14. VII-1
15. G VII-2
16. VIII-1
17. VIII-2
18. IX-1
19. IX-2
20. Lojo Belma VIII-1