JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"

Uprava škole

Direktor škole Kukavica Munib
Pedagog Hajdarević Elmedina
Sekretar Gašović Amela
Referent za plan i analizu Šalo Mirela
Bibliotekar Trle Maida