JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"

Takmičenja

Naziv takmičenja Nivo Rezultati (za školu) Napomena
1. Opštinski „Upozoravanje na opasnost od mina“ Tim 13. mjesto
2. Opštinski Tim škole na atleskom kupu 3. mjesto
3. Opštinski skok u dalj: Islami Ema 3. mjesto
4. Opštinski trka na 60 metara: Ibrišagić Haris 2. mjesto
5. Opštinski ženska štafeta/ 4 X 100: Džizić Amna, Maslo Nora, Kršo Irma, Obhođaš Amela 2. mjesto
6. Opštinski trka na 600 metara: Bešić Ejla 3. mjesto
7. Opštinski košarka 2. mjesto
8.
9.