JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"

Takmičenja

Naziv takmičenja Nivo Rezultati (za školu) Napomena
1. Opštinski 3. mjesto ekipni plasman škole
2. Opštinski 1. mjesto Svraka Eldar skok u dalj
3. Opštinski 1. mjesto Pilavdžija Ema skok u dalj
4. Opštinski 1. mjesto Imamović Lamija trka na 300 metara
5. Opštinski 3. mjesto Musić Melina trka na 300 metara
6. Opštinski 1. mjesto ženska štafeta: Pilavdžija Ema, Čelik Nejra, Maslo Nora i Imamović Lamija
7. Opštinski 4. mjesto muška štafeta: Jarebica Alem, Svraka Eldar, Alić Eldar, Alagić Amin
8. Opštinski 4. mjesto Đozo Samra bacanje kugle
9. Opštinski 4. mjesto Bihorac Azra trčanje na 60m
10./td> Kantonalno/td> 1. mjesto/td> Svraka Eldar skok u dalj/td>
11./td> kantonalno/td> 3. mjesto/td> Pilavdžija Ema skok u dalj/td>
/td> /td> /td> /td>
/td> /td> /td> /td>
/td> /td> /td> /td>
/td> /td> /td> /td>
/td> /td> /td> /td>
/td> /td> /td> /td>