JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"

Sekcije

Sekcije od I-IV razreda

Redni Broj Sekcija Voditelj/ica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sekcije od V-IX razreda

1.
2. Ekološka-planinarska sekcija Aljić Sabina
3. Literarna sekcija Mekić Nermana
4. Novinarska sekcija Krkušić Šahza
5. Matematička sekcija VII
6. Matematička sekcija VIII i IX
7. Mladi fizičari VIII razred
8. Mladi fizičari IX razred
9. Mladi Tehničari V - IX Jasenčić Mirza
10. Mladi informatičari IX Jasenčić Mirza
11. Odbojka-djevojčice/dječaci
12. Atletska sekcija
13. Nogometna sekcija
14. Elektro-mašinska sekcija Đogić Ibrahim
15. Saobračajna sekcija Đogić Ibrahim
16. Ilahije i kaside
17. Hor Smaković Nerina
18. Orkestar Smaković Nerina
19. Likovna sekcija Džankić Dženana
20. Prva pomoć
21. NUS
22. CIVITAS Muratović Aida
23. Mladi Englezi IX razredi
24. Mladi Englezi VIII razredi
25. Geografska sekcija Novalić Rašela
26. Šahovska sekcija Čengić Saima
27. Historijska sekcija Fazlić Uma
28. Košarka dječaci - djevojčice