JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"

Sekcije

Sekcije od I-IV razreda

Redni Broj Sekcija Voditelj/ica
1. Saobraćajna patrola Ljevo Aida
2. Mali Hor Pašić Enisa
3. Literarna sekcija Bašić - Šarac Meliha
4. Dramska sekcija Lepić Izra
5. Recitatorska sekcija Karlović Snježana
6. Saobraćajna sekcija Džubur Silvana
7. Hindić Amra Likovna sekcija

Sekcije od V-IX razreda

1. Recitatorsko/dramska sekcija Behlulović Selma
2. Ekološka-planinarska sekcija Aljić Sabina
3. Literarna sekcija Mekić Nermana
4. Novinarska sekcija Krkušić Šahza
5. Matematička sekcija VII Ožegović Rizah
6. Matematička sekcija VIII i IX Eminagić Aida
7. Mladi fizičari VIII razred Zuković Meho
8. Mladi fizičari IX razred Solak Sabina
9. Mladi informatičari VIII Ðogić Ibrahim
10. Mladi informatičari IX Jasenčić Mirza
11. Odbojka-djevojčice/dječaci Hadžić Advija
12. Atletska sekcija Hadžić Advija
13. Nogometna sekcija Hadžić Advija
14. Elektro-mašinska sekcija Zvizdić Edhem
15. Saobračajna sekcija Zvizdić Edhem
16. Ilahije i kaside Pecar Fariz
17. Hor Smaković Nerina
18. Orkestar Smaković Nerina
19. Likovna sekcija Džankić Dženana
20. Prva pomoć Kadić Sanela
21. NUS Kadić Sanela
22. CIVITAS Muratović Aida
23. Mladi Englezi IX razredi Salčin-Karabatković Lejla
24. Mladi Englezi VIII razredi Mahmutčehajić Senada
25. Geografska sekcija Novalić Rašela
26. Šahovska sekcija Čengić Saima
27. Historijska sekcija Fazlić Uma
28. Košarka dječaci - djevojčice Čuljević Adelina