JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"

Nastava se odvija u dvije smjene

Prva Smjena Druga Smjena
I-1,I-2, I-3 II-1,II-2
III-1,III-2,III-3 IV-1,IV-2,IV-3
V-1,V-2 VI-1,VI-2,VI-3
VII-1,VII-2,VII-3 VIII-1,VIII-2
IX-1,IX-2,IX-3

Raspored zvona

Prva smjena Druga smjena
1. čas 8:00-8:45 13:30-14:15
2.čas 8:50-9:35 14:20-15:05
Veliki odmor (20 minuta) Veliki odmor (20 minuta)
3.čas 9:55-10:45 15:25-16:10
4.čas 10:45-11:30 16:15-17:00
5.čas 11:35-12:20 17:05-17:50
6.čas 12:25-13:10 17:55-18:40