JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"

Pravilnici

SPISAK UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

OVDJE

Zakon o osnovnom obrazovanju ('Službene novine KS' broj: 10/04)

OVDJE

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ('Službene novine KS' broj: 31/11)

OVDJE

Zakon o izmjeni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ('Službene novine KS' broj: 15/13)

OVDJE

Pravilnik o polaganju eksterne mature ('Službene novine KS' broj: 48/13)

OVDJE

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju eksterne mature

OVDJE