JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"

Početna

U saradnji sa Timom za prevenciju Javne ustanove “Terapijska zajednica Kampus” Kantona Sarajevo u školi su polovinom prvog polugodišta tekuće školske godine realizovani prvi koraci projekta “Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kroz izgradnju životnih vještina primjenjujući koncept vršnjačke edukacije”. U program prevencije bilo je uključeno 15 učenika VII i VIII razreda: Nezović Ajla, Šesto Dalila, Ališah Haris, Kovačević Farah, Cviko Dinel, Mešak Medina, Tafro Maja, Jakupović Vedad, Obhođaš Amela, Lojo Belma, Pleho Mirza, Fejzić Sanina, Tutun Faris, Maslo Nora i Drnda Medina, koji su po završetku treninga u svojim odjeljenjima realizovali radionice. Tim za prevenciju iz KAMPUS-a kao i pedagog škole Hajdarević Elmedina pratili su rad vršnjačkih edukatora, koji su radionice realizovali tokom drugog polugodišta, pružajući im pritom svesrdnu pomoć.

Završna faza projekta upriličena je u školi, 13. VI 2018. godine, pri čemu su dodijeljeni certifikati vršnjačkim edukatorima i pedagogu škole Hajdarević Elmedini, kao i diploma školi za izuzetnu saradnju i pomoć pri realizaciji navedenog projekta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U utorak, 12.VI 2018. godine, prigodnim programom ispratili smo: na zasluženi odmor prvačiće, u novo doba života male maturante, učenike IX razreda, i krenuli u susret Ramazanskom bajramu. Našim dragim učenicima i roditeljima, uposlenicima i prijateljima škole Bajram Šerif Mubarek Olsun!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZBOG ISPUNJAVANJA ZAKONSKIH OBAVEZA U SMISLU BROJA NASTAVAVNIH DANA I NASTAVNIH SATI, DASTAVLJAMO VAM IZMJENE ŠKOLSKOG KALENDARA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINE, A KAKO SLIJEDI:

ČETVRTAK, 07. 06. 2018. GODINE ĆE SE RADITI PO RASPOREDU OD PONEDELJKA;

PETAK 08. 06. 2018. GODINE ĆE SE RADITI PO RASPOREDU OD SRIJEDE;

SRIJEDA 20. 06. 2018. GODINE ĆE SE RADITI PO RASPOREDU OD PETKA;

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U organizaciji Općine Novi Grad Sarajevo, 30.05.2018. godine, realizovana je posjeta učenika VIII razreda u pratnji razrednica Novalić Rašele i Mekić Nermane Spomeničkom kompleksu „Tunel spasa“. Osim prigodnog predavanja o nastanku Tunela te njegovom značaju za Sarajlije i Sarajevo u toku proteklog rata, učenici su imali priliku i sami proći 25 metara ispod zemlje, početnim dijelom tunela koji je zadržan u potpuno originalnom stanju. Nakon toga, fotografije i lekcije o preživljavanju i odbrani grada upotpunjenije su neprocjenjivim iskustvom. Posjetioci ovog veoma važnog zdanja za historiju našeg grada i nas samih zahvaljuju se Općini Novi Grad, koja omoćava učenicima da se na poseban način upoznaju sa prošlosti grada i države, učeći ih pritom da svoju budućnost izgrađuju na temeljima svojih predaka.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U četvrtak, 31. 5. 2018. godine, navršene su tri godine od tragične smrti naše učenice Pintol Emsele i njenog mlađeg brata Emsada. Emselini drugari, učenici VII/2 razreda, su u pratnji direktora Kukavice Muniba, pedagogice Hajdarević Elmedine, učiteljice Karlović Snježane, razrednice kao i svojih roditelja posjetili mezarje, položili cvijeće i proučili fatihu. Istog dana je u Istiklal džamiji, u organizaciji i realizaciji nastavnika Pecar Fariza, poklonjena i hatma dova.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U sali Općine Novi Grad Sarajevo je, u utorak, 29. 5. 2018. godine, upriličena dodjela novčanih nagrada i diploma najuspješnijim učenicima novogradskih osnovnih škola, pobjednicima/ osvojeno neko od prva tri mjesta/ općinskih takmičenja iz matematike, fizike, geografije i informatike. Na navedenim takmičenjima našu školu i sebe dosljedno su predstavile: Hadžimušovć Sibel / 1. mjesto iz matematike, 2. mjesto iz fizike i Amidžić Iva / 3. mjesto iz geografije. Diplome i novčane nagrade učenicima-pobjednicima uručio je pomoćnik općinskog načelnika za obrazovanje, kulturu i sport Hamdija Dizdar, koji im je čestitao na ostavrenim rezultatima i poželio uspjeh u daljem školovanju.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U subotu, 12. 5. 2018. godine održano je Kantonalno takmičenje iz tehničke kulture na kojem su učenici u ekipnom plasmanu osvojili 8. mjesto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekskurzija učenika IX razreda školske 2017/2018. godine realizovana je od 8.5. do 11.5.2018.godine. Na ekskurziju su išli: 51 učenik sa razrednicama: Eminagić Aidom, Aljić Sabinom i Smaković Nerinom u pratnji vodiča iz agencije „Albatros“ Kapić Mustafe.

1.Dan/Sarajevo –Bihać Polazak autobusom ispred Istiklal džamije bio je u 8:00 sati pravcem Travnik (posjeta Plavoj vodi, Travničkoj tvrđavi te Kući Ive Andrića). Drugi obilazak je Jajce (posjeta Muzeju AVNOJ-a, katakombama, vodopadu rijeke Plive-Plivskom jezeru i vodenicama). U večernjim satima stigli su u Bihać i smještaj u motelu „Rio Mare“. Pansion su počeli večerom nakon koje je uslijedila šetnja gradom.

2.Dan/Ostrožac-Bosanska Krupa Poslije doručka realizovana je posjeta Starom gradu Ostrošcu-Tvrđavi i Cazinu te odlazak u Bosansku Krupu i ručak u hotelu „Stari Grad“. Povratak je bio oko 17,00 sati pri čemu su učenici imali slobodno vrijeme do večere nakon koje je trebao biti realizovan zabavni program. Međutim, zbog nepripremljenog razglasa učenicima je bila uskraćena zabava, ali su se, kao i uvijek, lijepo zabavili puštajući muziku sa svojih mobilnih telefona.

3.Dan/Štrbački buk Nakon doručka realizovan je izlet na Štrbački buk i povratak u motel do ručka poslije kojeg su učenici imali slobodno vrijeme. Nakon večere uslijedio je odlazak u Tržni centar „Bingo“, u kojem su djeca uživala u zabavnom programu.

4.Dan/Bihać –Sarajevo Vrijeme nakon doručka učenici su proveli u obilasku grada, kupovanju suvenira i druženju do ručka poslije kojeg je uslijedila odjava iz hotela i odlazak u etno- selo Čardaklije (privatni posjedi). Put Sarajeva bio je sa pauzama u Donjem Vakufu i Travniku. U Sarajevo su stigli u 22:00 sata. Osnovni ciljevi ( edukativni i odgojni) ekskurzije su ostvareni. Djeca su upoznala prirodne i kulturno-historijske znamenitosti Bosne i Hercegovine.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U saradnji sa Timom za prevenciju Javne ustanove “Terapijska zajednica Kampus” Kantona Sarajevo u školi su, 16. i 17. novembra 2017. godine, realizovani prvi koraci projekta “Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kroz izgradnju životnih vještina primjenjujući koncept vršnjačke edukacije”. U program prevencije uključeno je 15 učenika VII i VIII razreda koji su po završetku treninga u svojim odjeljenjima realizovali radionice čiji je cilj izgradnja vještina za prevenciju zloupotreba psihoaktivnih supstanci. Voditelji radionica bili su: Pekić Sanela, Šehić Selma i Falan Dino.

Plan aktivnosti

U prvoj fazi programa u svim odjeljenjima VII i VIII razreda odabrani su vršnjački edukatori koje su predložili učenici zajedno sa razrednicima u skladu sa uputstvima projektnog tima. Vršnjački edukatori su prirodni lideri u razredu. Oni su omiljeni među svojim vršnjacima i kao takvi mogu na njih utjecati, ne samo u školi, nego i u slobodno vrijeme.

Na treninzima su obrađene teme: -Obrazovanje vršnjaka- teorija i praksa -Pristupi prevencije ovisnosti -Rad u malim grupama i facilicitacija -Komunikacija i interpersonalni odnosi -Donošenje odluka -Asertivnost -Izgradnja samosvijesti -Vještine nošenja sa emocijama i stresom

Nakon prisustva radionicama učenici su se aktivno pripremali za realizaciju usvojenih znanja u odjeljenjima VII i VIII razreda. Teme koje su učenici izlagali na časovima odjeljenskih zajednica su: 1. Vršnjačko nasilje 2. Kako se oduprijeti pritisku vršnjaka 3. Pretjerano korištenje Interneta

Vršnjačko nasilje realizovali su učenici VIII razreda: Lojo Belma, Pleho Mirza, Fejzić Sanina, Tutun Faris, Maslo Nora i Drnda Medina, koji su pokazali da nasilje nije hrabrost. Kako se oduprijeti pritisku vršnjaka realizovali su učenici VII razreda: Ališah Haris, Nezović Ajla, Šesto Dalila, Kovačević Farah i Tafro Maja. Cilj ove teme je: takvi smo kakvi smo, kojim su vršnjački edukatori pokazali učenicima kako ne trebaju raditi određene radnje da bi se prilagodili društvu jer su one, većinom, zlonamjerne ili im neće prijati.

Pretjerano korištenje Interneta realizovali su učenici VII razreda: Cviko Dinel, Mešak Medina, Obhođaš Amela i Jakupović Vedad, koji su vršnjacima poručili: smanji Internet, budi realan, društvo te čeka.

Tim za prevenciju iz KAMPUS-a kao i pedagog škole Hajdarević Elmedina pratili su rad vršnjačkih edukatora koji su radionice u svim odjeljenjima realizovali tokom drugog polugodišta, pružajući im pritom svesrdnu pomoć.

Očekivani rezultati -Suštinska odlika ovog programa jeste nastojanje da putem edukacije mladi ljudi: steknu iskustvo, razviju individualne vještine i sposobnosti, formiraju stavove i učvrste prosocijalne oblike ponašanja kako bi se na taj način ojačali zaštitni faktori i redukovali rizici razvijanja i ponavljanja različitih oblika društveno neprihvatljivih ponašanja.

Šehić Selma je nakon realizovanih radionica kazala: „Prezentovanje i radionice edukatora su bile zanimljive. Učenici su se dobro pripremili i što je najvažnije vršnjaci su im dali podršku i bili aktivni tokom radionica. Cilj radionica bio je da vršnjački edukatori prenesu informacije i vještine koje su stekli tokom edukacije sa našim timom, a to je: unapređenje socijalne kompetencije prije svega putem razvijanja, jačanja i učvršćivanja čitavog niza socijalnih vještina kao što su: sposobnost odgovornog donošenja odluka, samokontrola, samopouzdanje, vještine pružanja otpora izazovima i negativnim utjecajima vršnjaka, sposobnost rješavanja problema, tehnike suočavanja sa stresom, razvijanje kritičnog mišljenja i kritičke analize kao i unapređivanje kvaliteta interpersonalne komunikacije. Učenici su uz našu pomoć vještine, koje su stekli na edukaciji, veoma dobro prezentirali, prenijeli važne informacije, realizirali dogovorene radionice, unaprijedili su svoj rječnik, način izlaganja i što je veoma važno povećali su svoje samopouzdanje.Završna faza projekta planirana je za kraj mjeseca maja pri čemu će biti dodijeljeni certifikati vršnjačkim edukatorima i pedagogu škole Hajdarević Elmedini, kao i diploma školi za izuzetnu saradnju i pomoć pri realizaciji navedenog projekta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na literarnom konkursu u organizaciji Fonda memorijala i Centra za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja “Litteratus” na temu “Heroji oslobodilačkog rata 1992-1995”, Nedžma Neimarlija, učenica VII/1 razreda, zauzela je 1. mjesto i Sibel Hadžimušović 10. Na završnoj manifestaciji, koja je održana 27.4.2018. godine u prostorijama Memorijalnog kompleksa Kovači u Sarajevu, upriličena je svečana ceremonija uručenja nagrada pobjednicima konkursa za osvojena prva tri mjesta, dodjela diploma za još 7 najboljih literarnih radova kao i uručenje zahvalnica nastavnicima/mentorima i školama iz kojih dolaze nagrađeni učenici.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Svojom posjetom, koju su upriličili 26. 4. 2018. godine, prijatno su nas iznenadili budući učenici ove škole, koji pohađaju predškolski odgoj u Vrtiću “Dunje”. Ugodne trenutke proveli su družeći se sa učenicima I/2 razreda i učiteljicom Mirvić Hamadom.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U srijedu, 25.4.2018. godine, u OŠ “Vladislav Skarić”, održano je Kantonalno takmičenje iz engleskog jezika učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo. Predstavnica naše škole bila je Sibel Hadžimušović, koja je ostvarila izvrsnih 92 boda i u veoma jakoj konkurenciji plasirala se na 8. mjesto. Iskrene čestitke našoj Sibel i nastavnici Salčin-Karabatković Lejli.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana, 24.04.2018. godine u OŠ,,Osman Nakaš“ održana je Smotra tehničkog stvaralaštva mladih Općine Novi Grad, 19. po redu. U ekipnoj konkurenciji takmičarski tim naše škole u sastavu: Alagić Mirza, Karić Ena, Bekto Azra, Lojo Belma i Turčalo Emina osvojio je 2. mjesto. U pojedinačnoj konkurenciji na testovima znanja iz nastave: -Osnova tehnike za učenike 5. razreda, Mirza Alagić izborio se za 2. mjesto, -Tehničke kulture za učenike 7. razreda, Azra Bekto osvojila je 1. mjesto i -Tehničke kulture za učenike 9. razreda, Emina Turčalo uzela je 3. mjesto. Postignutim rezultatima naši vrijedni učenici ostvarili su plasman na Kantonalnu smotru tehničkog stvaralaštva. Čestitamo učenicima i nastavnicima: Jasenčić Mirzi i Zvizdić Edhemu!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana, 19.4.2018. godine Prva bošnjačka gimnazija bila je domaćin Kantonalnog takmičenja iz fizike osnovnih škola Kantona Sarajevo, na kojem su učestvovala 54 učenika u kategorijama osmih i devetih razreda. Naša Sibel Hadžimušović, učenica IX razreda, zauzela je 5. mjesto. Čestitamo učenici i nastavnici Solak Sabini!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U Gimnaziji Dobrinja realizovano je takmičenja učenika novogradskih osnovnih škola iz Civitas-a 14. 4.2018. godine. Takmičarski tim naše škole u sastavu: Arnela Efendić, Vedad Jakupović, Kerim Demir, Ejla Bešić, Elmina Alić, Maja Tafro, Ali Saračević i Amela istraživao je i obradio projekat na temu “Miljacka tihi ubica”, kojim su zauzeli 9. mjesto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Međunarodni Dan planete Zemlje obilježava se 22. aprila diljem svijeta različitim manifestacijama u cilju skretanja pažnje na značaj očuvanja prirode i sprečavanja negativnih posljedica po okoliš. Cilj obilježavanja ovog dana je upozorenje na opasnosti koje prijete životu na Zemlji, ekosistemima i urbanim zonama usljed razvoja industrije, povećane potrošnje energije, globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena. Naša kolegica Aljić Sabina edukaciju i motivisanje mladih ljudi provodi duži niz godina u okviru realizacije programa rada Ekološko-planinarske sekcije. Ona kod učenika, članova svoje sekcije, kontinuirano razvija i podiže svijest o ekološko-klimatskoj pismenosti, pomaže im da uspostave kontakt s prirodom, navodi ih da razmišljaju o zagađenju vazduha i vode, radioaktivnom zračenju, prekomjernom korištenju nenadoknadivih energenata i brojnim drugim problemima. Zato je u subotu, 21.4. 2018. godine, sa članovima sekcije uzela učešće u obilježavanju Dana planete Zemlje već treću godinu zaredom pri čemu su zajednički doprinijeli realizaciji manifestacije Susreti planinara osnovaca-Sarajevo u organizaciji PSD “Prijatelji prirode”, koja je realitovana na Igmanu. Ovom prigodom učenici su, osim planinarskog pohoda rutom Malo polje-Hrasnički stan, prisustvovali vježbi članova GSS-a, spašavanje unesrećenog, igrali se i družili na svježem i čistom zraku sa svojim vršnjacima. Posebnu pažnju posvetili su učenicima III razreda naše škole, koji su se sa učiteljicom Karlović Snježanom prvi put pridružili njihovim pohodima i plemenitim misijama.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Članovi Ekološko-planinarske sekcije naše škole su u subotu, 14.04.2018. godine sa iskrenom prijateljicom prirode, nastavnicom i rukovodiocem navedene slobodne aktivnosti Aljić Sabinom pošli u susret proljeću i dan proveli na području Crepoljskog, gdje je realizovan izlet mladih planinara osnovnih i srednjih škola Općine Novi Grad Sarajevo u organizaciji PSD “Zlatni ljiljan”. Uz druženje, širenje drugarstva i prijateljstva te razvijanje zdravih životnih navika mladi planinari ovog su dana utvrdili ono što su u okviru ove sekcije davno naučili: Priroda je jedina knjiga koja na svim listovima nudi mnogo sadržaja.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Realizovanjem Programa rada Općinske službe za obrazovanje, kulturu i sport dana, 9.03.2018. godine održano je takmičenje iz matematike učenika VII, VIII i IX razreda novogradskih osnovnih škola. Domaćin takmičenja bila je OŠ “Osman Nuri Hadžić”. Našu školu predstavljala su po tri učenika iz razreda. Oni su postigli sljedeći uspjeh:

-VII razred: Ljuca Adnan 9. mjesto, Tafro Maja 11. i Kruho Nermin 12. mjesto,

-VIII razred: Ljuca Aden 8. mjesto, Pašić Rusmir 13. i Lojo Belma 16. mjesto,

-IX razred: Hadžimušović Sibel 1. mjesto, Imamović Lamija 13. i Nukić Najda 15. mjesto.

Ukupan plasman naših učenika VII, VIII i IX razreda na takmičenju iz matematike je 6. mjesto.

Čestitamo učenici Sibel Hadžimušović i nastavnici Aidi Eminagić!

Za Kantonalno takmičenje iz matematike izborila se Hadžimušović Sibel, učenica IX razreda, koja je na navedenom takmičenju, održanom 21. 03. 2018. godine u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji uzela 29. mjesto.

Općinsko takmičenje iz geografije za učenike IX razreda novogradskih osnovnih škola održano je 15. 03. 2018. godine u OŠ”Ćamil Sijarić”. Takmičarski tim naše škole: Amidžić Iva, Hadžimušović Sibel i Karkelja Nudžejma, osvojio je 6. mjesto. U pojedinačnoj konkurenciji Iva Amidžić izborila je 3. mjesto, Sibel Hadžimušović 13. i Nudžejma Karkelja 17. mjesto.

Plasman na Kantonalno takmičenje ostvarile su Iva Amidžić-96 bodova i Sibel Hadžimušović-86. bodova. Isto je realizovano 29. 03. 2018. godine pri čemu su naše takmičarke uzele 21. i 34. mjesto u konkurenciji od 90 takmičara.

Čestitamo učenicama: Amidžić Ivi i Hadžimušović Sibel, kao i nastavnici Novalić Rašeli.

Na Kantonalnom takmičenju iz vjeronauke, koje se realizuje već šestu godinu zaredom, za učenike VIII i IX razreda, učešće je uzelo 60 škola. Takmičenje je realizovano u dva termina: 13. 03. 2018. za učenike VIII i 15. 03. 2018. za učenike IX razreda. Učenica VIII razreda Pleh Zerisa izborila se za 23. mjesto dok je učenica IX razreda Imamović Lamija bila 48.

Općinsko takmičenje iz informatike za učenike IX razreda održano je 22. 03. 2018. godine u OŠ “Aleksa Šantić”. Takmičarski tim u sastavu: Masleša Anes, Šuta Haris i Šantić Lana osvojio je 13. mjesto.

Dana, 24. 03. 2018. godine učenici VIII razreda: Muminović Neila, Drnda Medina, Maslo Nora i Čaušević Edin učestvovali su na takmičenju u Internacionalnoj školi. Sebe i svoju školu predstavili su kratkim filmom na engleskom jeziku snimljenim u vlastitoj režiji. Njihove kreativne sposobnosti i umijeća nagrađeni su odličnim 4. mjestom.

Čestitamo učenicima i nastavnici Mahmutčehajić Senadi!

Općinsko takmičenje iz fizike učenika VIII i IX razreda realizovano je 28.03.2018. godine u OŠ “Fatima Gunić”. Našu školu predstavljala su po tri učenika iz razreda ostvarivši sljedeće rezultate:

-VIII razred: Osmanović Ruben 13. mjesto, Mekić Faris 26. i Fejzić Sanina 27. mjesto,

-IX razred: Hadžimušović Sibel 2. mjesto, 17. Kruho Vedad i Lamija Imamović 18. mjesto.

Ekipni plasman učenika VIII razreda bio je 10. mjesto dok su se učenici IX razreda našli na 2. mjestu. Ukupni plasman škole na takmičenju iz fizike je 4. mjesto.

Na Kantonalno takmičenje iz fizike plasirala se Hadžimušović Sibel, učenica IX razreda.

Čestitamo učenicima IX razreda i nastavnici Solak Sabini!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naše drage učiteljice su, ponovo u misiji pod sloganom „Hajde, svijete, usreći dijete“, u okviru mjesečne posjete kulturnim ustanovama kao i rekreativne šetnje učenika razredne nastave ( od I do IV), u srijedu, 21.03.2018. godine realizovale posjetu kinu u Općini Novi Grad Sarajevo, priredivši pritom prijatan ugođaj svojim učenicima uz crtić „Bik Ferdinand“.

Ni iznenadni proljetni snijeg nije ih omeo da ostvare krajnji i jedini cilj odgojno-obrazovnog rada, izići iz učionica i školskih klupa pa naučeno primijeniti u praksi. Posebno naglašavaju želju i ističu volju uprave škole koja ih podržava i koja im pomaže u organizaciji ovakvih i sličnih vidova edukacije učenika, a koji doprinosi unapređenju odgojno-obrazovnog rada.

Veliku odgovornost pri realizaciji navedenih aktivnosti preuzimaju učiteljice, koje neizmjerno brinu za sigurnost djece. Hvala i roditeljima naših učenika, koji se uvijek rado odazivaju i podržavaju realizaciju ovakvih i sličnih aktivnosti.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.02.2018 godine u multimedijalnom kabinetu nase škole, nastavnica Salčin -Karabatković Lejla , zajedno sa učenicima IX 2 odjeljenja, održala je ogledni čas na temu Fashion - Roaring Twenties.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U petak, 2.03.2018. godine, gosti učenika VI/1 razreda bili su predstavnici Rada policije u zajednici PU Novi Grad Marina Gojković-Pašić i Krešimir Marić. Teme razgovora bile su različite: pretjerano i neadekvatno korištenje interneta, lažno predstavljanje putem društvenih mreža, cyber-bulling, posljedice nasilja kao i one za kojima su učenici pokazali interesovanje. Učenici su aktivno učestvovali u razgovoru sa gostima pokazujući zavidno znanje o temama za što su i pohvaljeni. Ovo predavanje bilo je još jedno u nizu koje su RPZ policajci u saradnji sa direktorom Kukavica Munibom i pedagogicom Hajdarević Elmedinom realizovali u našoj školi.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Realizacija Projekta „Škola skijanja“ za učenike šestih razreda osnovnih škola u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo kontinuirano se provodi od 7. februara 2018. godine. Učenici VI razreda naše škole podijeljeni su u tri grupe. Učenici prve grupe već su uspješno, na obostrano zadovoljstvo, realizovali zadane ciljeve. Druga grupa učenika će u periodu od 7.03. do 13.03.2018. godine aktivno učestvovati u realizaciji navedenog projekta. Svakodnevno će u njihovoj pratnji biti po jedan nastavnik: Kadić Sanela, Pecar Fariz, Zuković Meho, Mahmutčehajić Senada i Aljić Sabina. Koracima svojih prethodnika i treća grupa učenika VI razreda učit će prve korake na skijama ili iste usavršavati u periodu od 14.03. do 20.03.2018. godine. Njihova razrednica Behlulović Selma bit će sa njima tri dana, dok će im u pratnji preostala dva biti Mekić Nermana i Borovina Lamija.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prigodnim programom obilježili smo 1. mart, dan kada su se prije 26 godina građani i građanke odlučili za nezavisnost Bosne i Hercegovine i svojom voljom kazali da žele živjeti u nezavisnoj, nedjeljivoj i građanskoj BiH. Uz želje za mirom i slobodom, ravnopravnosti i jednakosti svih građana drage nam domovine, našim učenicima, roditeljima naših učenika, uposlenicima i prijateljima škole želimo sretan Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U zasluženu mirovinu ispratili smo vrijednu radnicu i članicu našeg kolektiva Moco Zibu, radnicu na održavanju čistoće. Želimo joj da je i u godinama koje dolaze služi dobro zdravlje i da sa svojom porodicom dugo godina uživa u plodovima svoga rada.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mahmutčehajić Senada održala je 15.2.2018. godine ogledni čas iz predmeta Engleski jezik u IV/3 razredu na temu „JOBS; What can they do? (Zanimanja)“. Učenici su bili vrlo kreativni pa su pomoću kostima pokazali čime bi se željeli baviti u budućnosti.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Učenici VIII i IX razreda sa nastavnicama: Eminagić Aidom, Mekić Nermanom i Behlulović Selmom su 19. 2. 2018. godine posjetili Narodno pozorište i ugodno proveli veče uz predstavu „Ožalošćena porodica“.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Ukoliko se obraćaš čovjeku na jeziku koji razumije, to ide u njegovu glavu. Ukoliko mu se obraćaš na maternjem jeziku, to ide u njegovo srce.“ Nelson Mandela Zato ovog dana, 21. februara-Međunarodnog dana maternjeg jezika, učimo našu djecu da je jezik naš identitet. Dokle god živi jezik, dokle ga volimo, njegujemo i razvijamo, njime govorimo i pišemo, dotle živi i narod, jer se može međusobno sporazumijevati i umno sjedinjavati pa se jezik svakodnevnom upotrebom ne pretapa u drugi i ne propada. Maternji jezik je dio kulturnog identiteta naroda, tačka prepoznavanja, ali i tolerancije i razumjevanja. Briga o maternjem jeziku je način dokazivanja svijesti kulture naroda o vlastitom identitetu.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izazvati osmijeh, usrećiti dijete, kulturno ga odgojiti, razvijati navike lijepog ponašanja, a uz to ponešto korisno i naučiti naša je svakodnevna misija. Sve ovo smo ukomponovali, spojili ugodno s korisnim u okviru posjete instituciji kulture. Dana, 13.2.2018. godine učenici: II, III i IV razreda, njih 180, su u pratnji svojih učiteljica posjetili Narodno pozorište, proveli ugodne trenutke uz predstavu „Čudovište iz pozorišta“ i uživali u vizuelno-auditivnom doživljaju.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Realizacija Projekta „Škola skijanja“ za sve učenike šestih razreda osnovnih škola u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo počela je 7. februara 2018. godine i trajat će narednih šest sedmica. Planirano je da u ovom Projektu učestvuje oko 4 000 učenika iz 65 osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo. Prva od tri grupe učenika naše škole svoje prve korake na skijama počela je učiti 14.2.2018/ simbolično, na Dan zaljubljenih, u pratnji direktora Kukavice Muniba i pedagogice Hajdarević Elmedine. Đacima je obezbijeđena oprema za skijanje, prijevoz i ski karte, a ovisno o vremenskim prilikama oni će skijati na Malom i Velikom polju na Igmanu.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana, 5. februara 2018. godine počela je Škola skijanja na Malom polju, na Igmanu, projekat Općine Novi Grad, za učenike svojih osnovnih škola. Ciljevi realizacije projekta su: razvijanje zdravih navika kod učenika, razvijanje ljubavi prema našim olimpijskim planinama i zimskim sportovima kao i boravak na snijegu kako bi učenici savladali osnovne elemente skijanja, te kroz takmičarske aktivnosti jačali volju, upornost i odlučnost. Prve i neisgurne korake na skijama učenici će nadograditi uz pomoć licenciranih instruktora. Za učenike i pratnju osiguran je i prijevoz od škole do skijališta, kompletna ski oprema, korištenje vertikalnog transporta, karte za ski lift, hrana i topli napitak. Školu skijanja uspješno su pohađali naši odlikaši VI razreda od 5. do 9. februara 2018. godine. Svaki dan u pratnji naših učenika bio je i nastavnik iz škole: Jasenčić Mirza, Aljić Sabina, Fazlić Uma, Smaković Nerina i Behlulović Selma.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U prostorijama sarajevskog hotela „Hollywood“ održana je 7. februara 2018. godine Svečana skupština povodom obilježavanja 72 godine postojanja Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba BIHAMK, pri čemu su zaslužnim pojedincima i ustanovama dodijeljena priznanja i plakete za poseban doprinos u ostvarenju ciljeva i zadataka kluba. Dodijeljeno je 11 kolektivnih i 13 individualnih priznanja, Zlatnih i Srebrenih plaketa i znački, te priznanja “Najuspješnija škola” i “Najuspješniji nastavnik”. Na osnovu rezultata ostvarenih u prošlogodišnjem ciklusu saobraćajno-obrazovnih takmičenja, 2. mjesto, našoj školi dodijeljena je Srebrena značka i plaketa.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STRUČNA USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA

Dok su učenici nakon brojnih obaveza i ostvarenih izuzetnih rezultata u učenju i vladanju tokom prvog polugodišta školske 2017/2018. godine bili na zimskom raspustu, neposredni realizatori nastavnog procesa su vrijedno radili u cilju unapređenja odgoja i obrazovanja. Svojim angažmanom na stručnim aktivima i edukativnim radionicama, stalnim učenjem i konstantnim usavršavanjem nastavnici se maksimalno trude da dostignu vrh ljestvice najboljih. Svojim znanjem, radom i profesionalnošću kreiraju školu po mjeri svakog djeteta. Njeguju i razvijaju ličnost svakog djeteta, bogate ih samopouzdanjem, podstiču kreativnost i slobodu izražavanja, zalažu se za njihov psihički i fizički razvoj i uče ih pravdi i miroljubivosti.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NASTAVA U DRUGOM POLUGODIŠTU ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE POČINJE U PONEDELJAK 29.01.2018. GODINE,

RASPORED SMJENA

I SMJENA - DRUGI, ČETVRTI, ŠESTI, OSMI

II SMJENA - PRVI, TREĆI, PETI, SEDMI, DEVETI

VIŠE INFORMACIJA OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Instruktivna nastava za učenike IX razreda realizovana je u periodu od 15.01. do 19.01.2018. godine prema ranije pripremljenom rasporedu rada. U svakom odjeljenju na sedmičnom nivou realizovano je po 10 časova nastave iz predmeta koji su obuhvaćeni Eksternom maturom, odnosno 30 časova instruktivne nastave. Zainteresiranost učenika za ovim vidom nastave bila je odlična. Realizacijom planiranih nastavnih sadržaja kao i angažmanom učenika nastavnici-realizatori: Eminagić Aida, Salčin-Karabatković Lejla, Behlulović Selma i Krkušić Šahza, veoma su zadovoljni.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U skladu sa aktivnostima koje provodi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a u vezi sa edukacijom nastavnika/profesora u oblasti sticanja digitalnih kompetencija i vještina-izrada digitalnih nastavnih sadržaja, s ciljem realizacije Nastavnog plana i programa za predmet Informatika u I i II razredu osnovne škole održana je, 10. i 12. januara 2018. godine, edukacija u Centru za obrazovanje i poduzetništvo kojoj su prisustvovale učiteljice: Nukić Samira, Mirvić Hamada, Hodžić Dijana, Ljevo Aida i Pašić Enisa.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treningu nastavnika za realizaciju projekta “Prevencija korupcije u obrazovanju “Više znanja, više transparentnosti”, koji je održan 20.11.2017. godine u Centru za interdisciplinarne studije, prisustvovala je nastavnica Salčin-Karabatković Lejla. U sklopu ovog projekta učenici VII/3 razreda imali su radionice kroz koje su obrađivali temu antikorupcije, te kako prepoznati i reagovati na korupciju u obrazovanju. Časovi i radionice na temu Stop korupciji realizovani su u novembru i decembru tekuće školske godine. U okviru istog projekta učenici su sa nastavnicom učestvovali u online izazovu koji je realizovan u peridu od 1.11. do 31.11 2017. godine pod nazivom “Moje ruke su čiste”. Fotografije kao i niz ostalih aktivnosti u sklopu ovog projekta mogu se vidjetina FB stranici "Više znanja,više transparentnosti”. Dan antikorupcije, 08.12.2017.godine obilježili su učenici VII/3 razreda noseći majice ispisane jasnim porukama, te prisustvujući kratkom performansu ispred škole kojim su skrenuli pažnju javnosti na problem korupcije u obrazovanju. Učenici su bili kreativni kroz još jednu radionicu “Stop korupciji”, koja je prezentirana isti dan nakon performansa.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U četvrtak, 21.12.2017. godine članovi Novinarske sekcije sa bibliotekarkom Trle Maidom i nastavnicom Krkušić Šahzom posjetili su Zimski salon knjige, 13. po redu, u organizaciji TDK Šahinpašić. Na površini od 2000 kvadratnih metara predstavilo se 60 izlagača sa najaktuelnijom produkcijom i prigodnim cijenama. Učenici su iskoristili sajamske popuste i pronašli najbolje poklone za sebe i drage ljude. I školska biblioteka obogaćena je novim naslovima školske lektire.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Početkom januara tekuće godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo isporučilo je ormariće i za učenike drugog razreda naše škole. Učenici će u njima ostavljati opremu za tjelesni odgoj, pribor za likovnu kulturu i druge stvari koje su potrebne za praćenje određenih nastavnih predmeta.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Save the Children za sjeverozapadni Balkan fokusiran je na područje unapređenja kvaliteta obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Projekat “Jačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje” ima za cilj da osigura kvalitetne programe i pomagala školama za djecu iz ranjivih kategorija kako bi ista pohađala kvalitetno inkluzivno osnovnoškolsko obrazovanje. Asistivnim pomagalima, koja su 24.10.2017. godine isporučena školi i učenicima kojima su namijenjena, opremljen je toalet u prizemlju škole.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Podjela knjižica učenicima od IV do IX razreda bit će realizovana u
  • petak 12. 01. 2018. god. prema rasporedu:
  • U 9:oo sati – V, VII, IX razredi.
  • U 11:00 sati – IV, VI, VIII razredi.
  • Učenici od I, II i III razreda bit će blagovremeno obavješteni.
  • OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RASPORED ODRŽAVANJA INSTRUKTIVNE NASTAVE ZA UČENIKE 9 RAZREDA

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Članovi Vijeća učenika naše škole su u srijedu, 27.12.2017. godine, u pratnji direktora Kukavice Muniba i pedagogice Hajdarević Elmedine posjetili servisni centar Udruženja „Dajte nam šansu“, a u okviru projekta „Mali volonteri“ putem kojeg se promoviše inkluzija i prihvatanja različitosti kod tipične djece mlađeg uzrasta,učenika i učenica osnovnih škola Kantona Sarajevo. Kroz zabavne i kreativne aktivnosti naši učenici upoznali su se s djecom s poteškoćama prihvativši ih kao sebi ravnopravne razvijajući atipična lijepa prijateljstva koja djecu oplemenjuju. Ovog dana postali su prijatelji djece s poteškoćama u razvoji rušeći zid iza kojeg se vidi budući društveni utjecaj djece-volontera na misiju inkluzije u sredinama u kojima budu djelovali u budućnosti. Zaposlenicima servisnog centra odajemo iskreno i zasluženo priznanje za sve što pružaju svojim korisnicima.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na prvi dan zime, 21. decembra, brojni ljubitelji prirode, među kojima su bili naših 22 učenika, članova Ekološko-planinarske sekcije, u pratnji nastavnice Aljić Sabine, pohodili su Jahorinu dok su drugi dan proveli na Trebeviću, Igmanu i Bjelašnici. Sve uspone vodili su iskusni planinarski vodiči. Zabave i ugodnog raspoloženja među sudionicima nije nedostajalo. Jedni su planinarili iako je na terenu bila gusta magla, puhao je hladan vjetar, bilo je i nanosa snijega, dok su ostali skijali, sankali ili realizirali druge aktivnosti na snijegu u Rajskoj dolini. Pohod na četiri olimpijske planine upriličen je povodom 125 godina organiziranog planinarstva u BiH. Organizator pohoda bio je Planinarski savez BiH u saradnji s Međunarodnim centrom za mir, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS, Skijaškim savezom BiH i pod pokroviteljstvom Državne komisije za saradnju s UNESCO-om.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Učenici IX/1 razreda: Hadžimušović SibeL, Imamović Lamija i Šuta Haris učestvovali su u edukativno-zabavnom kvizu, koji je upriličen u Općini Novi Grad, 14. decembra 2017. godine, povodom obilježavanja četrdesete godišnjice postojanja Općine.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U pratnji nastavnika: Lepić Izre i Zvizdić Edhema, naših 30 učenika prisustvovalo je 15. decembra promotivnom skupu u organizaciji Networks-a i Evropskih omladinskih igara -EYOF 2019, koji je upriličen na Jahorini, pri čemu je predstavljen ''Groodvy'', maskota olimpijskog događaja koji će biti realizovam 2019. godine. Cilj manifestacije bio je druženje i upoznavanje djece osnovnih škola iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bašić-Šarac Meliha prisustvovala je petodnevnoj edukaciji / od 11. do 15. decembra/ za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima, čiji je realizator Sarajevska regionalna razvojna agencija /SERDA/.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U saradnji Bošnjačkog instituta i Općine Novi Grad u našoj školi su 14. i 15. decembra realizovane radionice za učenike V/1 i VI/1 razreda na teme: Bosanskohercegovački slikari i Hamami u Bosni i Hercegovini.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U okviru projekta “Pravda za svako dijete” podržanog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva, u petak, 15.12.2017. godine realizovana je Pripremna faza primjene Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika, kojoj su prisustvovale Hajdarević Elmedina, pedagog škole, i Behlulović Selma, nastavnik. Uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo-Rad policije u zajednici te Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, a u okviru Prevencije maloljetničke delinkvencije “Razmisli pa djeluj”, u petak, 15.12.2017. godine učenicima VI razreda prezentirana je pokazna vježba sa psima za otkrivanje kriminalnih radnji i predmeta koji se koriste u radnjama koje odstupaju od normi primjernog ponašanja.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite održali su 28.11.2017. godine predavanje o opasnostima od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava članovima Eko-planinarske sekcije. Na veoma zanimljiv način ukazali su učenicima na opasnosti koje i dvije decenije nakon rata uzimaju svoj danak. Zanimljivim pričama i igrokazima približili su učenicima postupke pri otkrivanju NUS-a kao i kako se ponašati pri susretu sa ovom vrstom opasnosti.

Više informacija

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Programom rada Službe za obrazovanje, kulturu i sport Općine Novi Grad planirano je da učenici novogradskih osnovnih škola obiđu gradske institucije kulture sa kojima je Općina potpisala sporazume o saradnji. To su: Muzej Sarajeva 1878-1918, Brusa bezistan, Gazi Husrev-begova bibioteka, Bošnjački institut i Svrzina kuća. Ciljevi ovih aktivnosti su: podizanje svijesti učenika o prošlosti Grada Sarajeva i upoznavanje sa kulturno-historijskim naslijeđem. Općina je obezbijedila besplatan prevoz od škole do Trga Austrije i nazad. Prema rasporedu posjeta je u utorak, 14.11.2017. godine, 30 učenika VII razreda, članova Historijske i Likovne sekcije, u pratnji nastavnica Fazlić Ume i Solak Sabine posjetilo navedene institucije.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Povodom obilježavanja godišnjice stradanja učiteljice Fatime Gunić i učenika, u JU OŠ „Fatima Gunić“ je 07. i 08.11.2017. godine u sportskoj sali održan 5. Memorijalni turnir u odbojci i nogometu za djevojčice i dječake. Odbojkaški tim naše škole osvojio je 1. mjesto. Čestitamo našim odbojkašicama i nastavnici Adviji Hadžić!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Javna ustanova Muzej „Alija Izetbegović“ nastavlja i ove školske 2017/2018. godine realizaciju interaktivnih radionica u okviru kojih se učenicima pruža prilika da kroz proaktivan pristup i stručno historijsko predavanje obogate svoja saznanja o borbi za nezavisnost Bosne i Hercegovine, kao i informacije o životu, liku i djelu Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Bosne i Hercegovine. Pozivnica za učešće u realizaciji interaktivnih radionica proslijeđena je školi 10.11.2017. godine. Učešće u realizaciji radionica uzet će i naši učenici koji će kroz literarne i likovne radove razvijati i njegovati svoju kreativnost.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Programom rada Službe za obrazovanje, kulturu i sport Općine Novi Grad planirano je da učenici novogradskih osnovnih škola obiđu gradske institucije kulture sa kojima je Općina potpisala sporazume o saradnji. To su: Muzej Sarajeva 1878-1918, Brusa bezistan, Gazi Husrev-begova bibioteka, Bošnjački institut i Svrzina kuća. Ciljevi ovih aktivnosti su: podizanje svijesti učenika o prošlosti Grada Sarajeva i upoznavanje sa kulturno-historijskim naslijeđem. Općina je obezbijedila besplatan prevoz od škole do Trga Austrije i nazad. Prema rasporedu posjeta je u utorak, 14.11.2017. godine, 30 učenika VII razreda, članova Historijske i Likovne sekcije, u pratnji nastavnica Fazlić Ume i Solak Sabine posjetilo navedene institucije.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Učenici II i IV razreda su sa svojim učiteljicama: Ljevo Aidom, Pašić Enisom, Lepić Izrom, Džubur Silvanom i Hindić Amrom, te direktorom Kukavica Munibom i uz delegacije: Kantona, Grada, Općine Novi Grad, porodice i rodbinu, predstavnike Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992 – 1995. godina i Mjesne zajednice “Otoka”, 10. novembra položili cvijeće na spomen-obilježje u ulici Žrtava fašizma kod broja 12 u znak sjećanja na ubijene sugrađane prije 24 godine od granata ispaljenih sa agresorskih položaja iz Nedžarića od čijeg je eksplozivnog dejstva smrtno stradalo devet, a teže i lakše ranjeno 38 Sarajlija. Među poginulim bili su i učenici naše škole: Huskić Ibrahim, Hećo Amina i Hodžić Ajdin.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Od 26. do 29. septembra 2017. godine realizovan je sistematski stomatološki pregled učenika II, VI i VIII razreda.

Predstavljanju projekta „Razmisli pa djeluj“ u prevenciji maloljetničke delinkvencije, kojeg je 2. 10. 21017. godine u OŠ „Aleksa Šantić“ realizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH u saradnji sa Federalnom upravom policije, Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, prisustvovao je direktor Munib Kukavica i psiholog Aida Džaferović.

U okviru obilježavanja stogodišnjice rođenja Mehmedalije Maka Dizdara sa učenicima VI/3 razreda družili su se 20.10.2017. godine književnik Mirsad Bećirbašić i Jagoda Iličić pri čemu su predstavili djelić svog književnog stvaralaštva, a potom vodili zanimljiv i prijatan razgovor sa učenicima.

Save the Children za sjeverozapadni Balkan fokusiran je na područje unapređenja kvaliteta obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Projekat “Jačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje” ima za cilj da osigura kvalitetne programe i pomagala školama za djecu iz ranjivih kategorija kako bi ista pohađala kvalitetno inkluzivno osnovnoškolsko obrazovanje. Prva asistivna pomagala su 24.10.2017. godine isporučena školi i učenicima kojima su namijenjena.

“U zmajevom gnijezdu” naziv je reportaže koja je snimljena u školi 24.10.2017. godine, pri čemu su svoj rad, uspjehe i postignuća predstavili vrijedni članovi: Elektromašinske, Šahovske, Historijske i Geografske sekcije.

U saradnji sa Timom za prevenciju Javne ustanove “Terapijska zajednica Kampus” Kantona Sarajevo u školi će, 16. i 17. novembra, biti realizirani prvi koraci projekta “Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kroz izgradnju životnih vještina primjenjujući koncept vršnjačke edukacije”. U program prevencije uključeno je 15 učenika VII i VIII razreda koji će po završetku treninga u svojim odjeljenjima organizovati radionice čiji je cilj izgradnja vještina za preveriranje zloupotreba psihoaktivnih supstanci.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vođeni mišlju Angeline Jolie „Dobar čovjek si tek kad počneš poštovati ljudske različitosti“, članovi Dramske sekcije pod rukovodstvom učiteljice Lepić Izre su, povodom obilježavanja Dječije nedjelje 2017. godine, izradili maske koje su koristili u realizaciji prigodnih igrokaza za svoje vršnjake, i priredili maskembal u kojem svi uživali.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U ponedjeljak, 02.10.2017. godine, na stadionu “Koševo” održana su finalna takmičenja Atletskog kupa osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo. Naši vrijedni učenici su u pojedinačnoj konkurenciji ostvarili odlične rezultate u bacanju kugle, pri čemu je Svraka Eldar osvojio 1. i Pilavdžija Ema 3. mjesto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Povodom obilježavanja Dječije nedjelje 2017. godine, u školi je 2. oktobra realizovana edukativna radionica pod nazivom „Znakovnim jezikom do novog prijateljstva“ u saradnji sa Udruženjem za promociju i ostvarivanje prava osoba oštećenog sluha „Zvukovi tišine“. Radionici je, pored pedagogice Hajdarević Elmedine i predstavnika Vijeća učenika škole, prisustvovalo još 20 učenika, od kojih su 10 učenici IV razreda: Mia Sinanović, Bakir Patković, Amina Đozo, Edona Fetahović, Hana Nur Pašalić, Tarik Imamović, Merjem Popovac, Omar Mekić, Lea Šantić, Ahmed Bahtijar i 10 učenika VI razreda: Sanija Koštrebić, Ali Andelija, Faris Duro, Ema Pačariz, Sumeja Gec, Fatima Fulurija, Hanna Kadrić, Amina Porča, Faris Dudo i Tajra Kadribegović.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Škola plivanja, koju finansira Općina Novi Grad u saradnji sa Olimpijskim bazenom , već se realizuje od 16. 10. i trajat će do 27. 10. 2017. godine, to jest dvije radne sedmice. Školu plivanja pohađaju učenici IV razreda naše škole, njih 75, koji svakodnevno provode po sat vremena sa instruktorima plivanja pri čemu uče ili usavršavaju plivačke pokrete i stiču vještine za samostalan i siguran boravak u vodi. Plivanje je vještina koja pozitivno djeluje na rast i razvoj, potpomaže razvijanje aerobnih sposobnosti, zadovoljava potrebe djece za kretanjem i boravkom u vodi i najvažnije putem grupnog vježbanja pozitivno djeluje na socijalizaciju djece. Svakodnevno u pratnji učenika su učiteljice: Lepić Izra, Džubur Silvana i Hindić Amra, koje pomažu svojim učenicima da se nauče važnostima tjelesnog vježbanja.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vođeni mišlju “Sutra ću poći na planinu, neka mi se oči napiju visina i daljina i da s tim sjajem pođem novim danima u susret.” Otona Župančića, članovi Eko-planinarske sekcije su u subotu, 14.10. 2017, bili veoma aktivni. Zbog specifičnosti mjesta realizacije aktivnosti koje su bile planirane i uspješno realizovane, eko-planinari su se podijelili u dvije grupe i odazvali se pozivima planinarskih društava. Jedna grupa dan je provela na vrhu Trebevića u organizaciji PSD PTT „Prijatelj prirode“, dok je druga učestvovala u sportskoj manifestaciji „Sportom čuvajmo planine“, u organizaciji PSD „Zlatni ljiljan“. Pošto je priroda jedina knjiga koja na svim listovima nudi mnogo sadržaja, naši ljubitelji prirode su, uz zabavu, druženje i pokazivanje sporstlih vještina, obogatili svoja znanja lekcijama koje priroda nesebično prezentira.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drage kolegice i kolege, povodom Svjetskog dana učitelja 2017. uz čestitku za ovaj nama važan dan želim da ustrajemo u svom plemenitom pozivu jer mi smo ti, koji s našom djecom ovaj sivi svijet činimo boljim.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U organizaciji Općine Novi Grad učenici IX razreda naše i ostalih novogradskih osnovnih škola posjetili su, 3.10. 2017. godine, Memorijalni centar u Potočarima i odali počast ubijenim žrtvama u genocidu, koji se dogodio između 11. i 22. jula 1995. godine. U njemu je ubijeno preko 8 000 muškaraca, žena i djece - starih, mladih i maloljetnih stanovnika Srebrenice i okolnih mjesta, koji su izbjegli u Potočare kako bi dobili zaštitu u bazi UN-a, jer je Srebrenica nekoliko dana ranije prvo granatirana sa svih strana pa i uzeta od strane agresorskih vojnika i njihovih pomagača.

Naši učenici bili su svjesni gdje idu te su se i ponašali u skladu sa svrhom samog putovanja. Nakon što su stigli u Memorijalni centar i obišli mezarje, realizovan je historijski čas kako bi se učenici podsjetili na dešavanja u i oko Srebrenice na pragu 21. stoljeća. Poslije historijskog časa, obišli su staru tvornicu akumulatora, tj. bazu UNPROFOR-a, pogledali muzejsku postavku eksponata iz perioda egzodusa i u uređenoj sali odgledali film, koji je rijetke ostavio ravnodušnim, jer su ga doživjeli izuzetno emotivno i stresno.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana, 2.10. 2017. godine u prostorijama Općine Novi Grad održana je Svečana Akademija povodom 25. godišnjice formiranja Druge viteške brigade. Akademija je počela polaganjem cvijeća na spomen-obilježje ispred Općine. Pored brojnih rodoljuba i patriota obilježavanju ovog svečanog događaja prisustvovali su, pored direktora škole gospodina Kukavice Muniba, i članovi Historijske sekcije: Delalić Armin, Tahmaz Hamza, Tutun Faris, Šečić Faris, Svraka Vedad, Adrović Danin, Drnda Medina, Muminović Nejla, Karić Ena, Jusić Aiša, Duno Faris, Musić Maid i Kolašinac Berina. Učenici su išli u pratnji nastavnice historije Fazlić Ume.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Članovi Historijske sekcije su u pratnji nastavnika Zvizdić Edhema , dana 21.09.2017. godine, prisustvovali historijskom času koji je, zbog loših vremenskih prilika, realizovan u Osnovnoj školi „Avdo Smajlović“, povodom obilježavanja godišnjice Bitke za Žuč.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U petak, 22. 09. 2017. godine, realizovan je Atletski kup za osnovne škole Kantona Sarajevo, u organizaciji Atletskog saveza Kantona Sarajevo pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i uz tehničkog organizatora takmičenja AK “Sarajevo”.

Takmičenja su održana na Atletskom poligonu Atletskog kluba „Sarajevo“ na Koševu. Naši takmičari: Zec Nedim, Anes Bundo, Svraka Eldar, Jarebica Alem, Mušanović Adnan, Šalaka Amar, Bihorac Azra, Čelik Nejra, Drakovac Belmin, Rondić All-Din, Imamović Lamija, Musić Melina, Pilavdžija Ema, Đozo Semra, Dedović Adna, Čaušević Edin, Kruho Vedad, Šantić Lana, Čopra Anida, Alagić Amin, Alić Eldar, Maslo Nora, Ademović Edin i Mekić Faruk ostvarili su odlične rezultate u pojedinačnim i zajedničkim disciplinama.

U ekipnom plasmanu osvojili su 3. mjesto u konkurenciji osnovnih škola sa područja Općine Novi Grad.

U pojedinačnoj konkurenciji naši su bili odlični u sljedećim disciplinama:

-skok u dalj: Svraka Eldar i Pilavdžija Ema 1. mjesto

-trka na 300 metara: Imamović Lamija 1. i Musić Melina 3. mjesto

-ženska štafeta: Pilavdžija Ema, Čelik Nejra, Maslo Nora i Imamović Lamija 1. mjesto

-muška štafeta: Jarebica Alem, Svraka Eldar, Alić Eldar, Alagić Amin 4. mjesto

-kugla za djevojčice: Đozo Semra 4. mjesto

-trka na 60 metara: Bihorac Azra 4. mjesto.

Čestitamo učenicima i nastavnici na ostvarenim uspjesima!

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U ponedjeljak, 25. septembra, našoj školi je Općina Novi Grad donirala 60 paketa školskog pribora. Već narednog dana paketi sa priborom uručeni su učenicima od drugog do IX razreda na osnovu socijalne strukture odjeljenja.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Polovinom septembra tekuće godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo počelo je isporuku ormarića za učenike prvog razreda svim osnovnim školama. Našoj školi isporučeni su ormarići u kojima će prvačići moći ostavljati opremu za tjelesni odgoj, pribor za likovno i druge stvari koje su potrebne za praćenje određenih nastavnih predmeta. Kako je pojašnjeno, riječ je o ormarima koji imaju 10 pretinaca, sa aluminijskim okvirom za natpis i zidnom magnetnom vješalicom u setu, uz zidni ormarić za ključeve i samostojeći stalak za kišobrane. Ormarići su već predati prvačićima i njihovim učiteljicama na korištenje.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Završna faza Projekta " Planinarske družine-edukacija kroz planinarsku školu", koji se realizuje u saradnji sa Općinom Novi Grad Sarajevo jeste kampovanje, koje je održano 23. i 24. septembra na lokalitetu SRC " Ruda Glava", koji je poznat po Memorijalnom pohodu “Grebak-put života”. Projektom je obuhvaćeno 90 mladih planinara iz 12 planinarskih družina , među kojima je bila i družina “Mak”. Aktivnosti koje su realizovane ovom prigodom su: orijentacija na terenu, kretanje po azimutu, podizanje šatora, čvorologija, spuštanje užetom ( dulfer), logorska vatra, predavanje GSS Goražde i planinarska tura na Borovac.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U petak, 15.09.2017. godine, u Sportsko-rekreativnom centru „Safet Zajko“, Općina Novi Grad realizovala je druženje učenika prvog razreda osnovnih škola sa ovog područja. Tom prigodom je, uz zabavni program, izvršena i podjela paketića sa školskim priborom veselim prvačićima. Naših 85 učenika prvog razreda u pratnji učiteljica: Samire Nukić, Hamade Mirvić i Dijane Hodžić kao i uz prisustvo direktora škole, gosp. Muniba Kukavice, prisustvovalo ovom druženju.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izlet naše Ekološko-planinarske sekcije u organizaciji PSD "Zlatni ljiljan" realizovan je u nedjelju, 10. septembra. Voditelj sekcije Aljić Sabina i 28 članova iste uživali su u ljepotama olimpijskog Trebevića kao i predivnom pogledu na naš grad.

Više slika

OVDJE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana, 04. septembra ove godine u našu školu doletjeli su novi rojevi vrijednih pčela. Sa nepreglednim poljima obrazovnog sistema upoznat će ih njihove učiteljice: Nukić Samira, Mirvić Hamada i Hodžić Dijana, koje će ih voditi kroz čarobni svijet knjiga, brojeva i slova, sa kojima će rasti, razvijati se i naučiti kako da postanu dobri i pošteni ljudi.

Dobrodošlicu su im prigodnim programom poželjeli njihovi stariji drugari i direktor Munib Kukavica, koji je, kako učenicima tako i njihovim roditeljima poručio: “Čekaju ih nove obaveze, svakodnevni rad, uspjesi, ponekad i neuspjesi, problem, ali i zadovoljstvo postignutim rezultatima. Svako je dijete jedinka i osoba za sebe sa svojim vrlinama i predispozicijama da nešto postigne i bude uspješno u različitim područjima. Zato ste ih povjerili nama, učiteljima i nastavnicima, jer se bavimo najplemenitijim i najodgovornijim pozivom na svijetu. Njegujemo i razvijamo ličnost svakog djeteta, bogatimo ih samopouzdanjem, podstičemo kreativnost i slobodu izražavanja, zalažemo se za njihov psihički i fizički razvoj i učimo ih pravdi i miroljubivosti.

Mi odgojno-obrazovnim zadacima pristupamo savjesno i odgovorno. Štitimo i poštujemo svako dijete, razumijemo njihova osjećanja, njegujemo i razvijamo njihove sklonosti i sposobnosti i tako ih pripremamo za preuzimanje odgovornosti, za rad i stvaralaštvo u zajednici, za bolju i svjetliju budućnost.Svakom ćemo djetetu uz vašu pomoć i razumijevanje pomoći da se izgradi, da pokaže svoje sposobnosti i da se dalje uspješno razvija. Od vas, poštovani roditelji, očekujemo prijateljsku saradnju i razumijevanje. Imajte povjerenja u nas jer naša plemenita misija usmjerena je na pripremanje vaše i naše djece za život.”

Direktor je svoje obraćanje završio porukom prvačićima: “Budite uporni i vrijedni, razvijajte dobre odnose sa svojim drugarima i drugaricama i međusobno se uvažavajte i poštujte. Želim da vam osmijeh ne silazi s lica i da vaše teke i dnevnici budu ukrašeni samo peticama“, i čestitkom: “Sretnu novu školsku 2017/2018. godinu učenicima i uposlenicima škole, cijenjenim roditeljima uz želje za dobrim zdravljem i uspjehom kako u školi tako i u životu.“

Prvačići su upoznali učiteljice, pri čemu su im uručeni pokloni i čestitke. Bili su vidno uzbuđeni praćeni nekim čudnim osjećajima i pored toga što su ih roditelji držali za ručice i vodeći ih pokazivali im ono što su njihovi prethodnici radili tokom prošle školske godine, a što je izloženo na panoima u holu škole. Bilo je i suza za koje samo oni znaju da li su radosnice ili manifestacija straha od onoga što ih čeka, nesvjesni ljepota učenja, druženja i svega što se stiče tokom osnovnoškolskog školovanja.