JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"

Nenastavno osoblje

Domar Ćesir Mirsad
Čuvar Alihodžić Senad
Servirka Valjevčić Binasa
Spremačice Alagić Zumra / Alihodžić Ema / Dokar Zakira / Moco Ziba / Tahirović Sedina / Ibrović Hamida