JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"

Osnovni podaci o školi

Direktorica škole: mr. sc. Samira Nukić

e-mail:

Sekretar: mmdizdar@yahoo.com

Pedagog: mmdizdar@yahoo.com

Adresa: Ulica Žrtava fašizma 14.

Grad: 71000 Sarajevo

Općina: Novi grad

Kanton: Sarajevo

Telefon/fax: 644-897