JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"

Historijat

Osnovna škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Sarajevo počela je sa radom davne 1974. godine, kada se oglasilo i prvo školsko zvono. U svoje je okrilje prihvatila 1292 učenika. Tada je nosila ime španskog borca Živka Jošila. Bila je to u ono doba dobro opremljena i moderno dizajnirana škola. Čak najopremljenija i najbolje uređena škola na području Novog Grada. Imala je dovoljan broj učionica, opremljene kabinete, tehnička i mnoga druga školska pomagala.

Uhodani ritam rada škole djelimično je poremećen, ali ne i prekinut početkom rata 1992. godine. Mali je broj nastavnika, uz sva razaranja i otežan rad, ostao dosljedni svom zadatku i zvanju. Uz vlastite snage i uz pomoć općinskih organa formirao se kolektiv i organizirao nastavni proces, mada su i školska zgrada i sva nastavna učila bili devastirani.

Dana 13. novembra 1993.godine poginulo je petero mališana od kojih su troje bili naši učenici :

Godine 1994. počela je obnova škole i njeno uređenje, koje traje još i danas. Vrijedno je spomenuti učešće Norveške narodne pomoći, Unicefa, Egipatskog i Saudijskog komiteta, UNMIBIH, Općine Novi Grad koji su pomagali u sanaciji i konačnom uređenju škole i sale za tjelesni odgoj. Na osnovu Odluke Predsjedništva Općine Novi Grad Sarajevo od 27. 02. 1994. godine naša škola je dobila novo ime - Osnovna škola "Mehmedalija Mak Dizdar", po poznatom bosansko-hercegovačkom pjesniku i domoljubu sa kojim se naši uposlenici i učenici s puno razloga ponose.

Danas, školske 2014/2015. godine, poslije sjećanja na najteže godine života svih nas, rad i učenje odvijaju se u svijetlijim uslovima..

Nema nas kao davne 1974, godine, ali nas ima 409 i dostojno se nosimo s svim obavezama koje nastavni proces sa sobom nosi.